Hola ?

La Unió de Perruqueria i Estètica et proposa els següents cursos gratuïts per a persones treballadores donades d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en ERTO:

La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

WatsApp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients:

 • Dates: 14 de juny  a 26 de juny 2023
 • Dies: Dilluns i dimecres.
 • Horari: De 18h a 21h.
 • CURS PRESENCIAL

WHATSAPP BUSINESS PER A MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB ELS TEUS CLIENTS

• Identificació de Whatsapp Business

o Concepte de Whatsapp Business i diferències amb WhatsApp

o Visió actual i ús del Whatsapp Business: implementació pas a pas

• Especificació dels continguts de la eina i usos.

o Definició de les dinàmiques de missatges de benvinguda/ disponibilitat, respostes ràpides, etiquetes, llistes de difusió i auto-responedors
o Identificació de la normativa sobre protecció de dades i comunicacions comercials.

• Descripció dels principis bàsics del WhatsApp Business com a eina de màrqueting

o Principis de la difusió del canal de WhatsApp Business
o Procés d’inserció a una web d’un botó de WhatsApp
o Exemples d’ús per missatges comercials i per atenció al client

PASSOS PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per a procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR Annex 1 – WHATSAPP BUSINESS PER A MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB ELS TEUS CLIENTS

PAS 3

Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 4

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 5

Enviar tota la documentació per e-mail a: formacio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 4 DE JUNY

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant, preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.