UEI – Unió Empresarial

La UPE està adherida a la Unió Empresarial (UEI), que va ser creada l’any 1978 amb l’objectiu d’agrupar les Unions Patronals, Associacions i Gremis d’àmbit sectorial, que actuen a la comarca del Vallès Oriental on té la seu social.

Avui, és un referent empresarial sent la seu de diferents entitats que tenen una finalitat comuna: representar institucionalment a l’empresari.

La UEI-CERCLEM, dóna infraestructura i mitjans als seus associats per desenvolupar les activitats pròpies de cada una de les empreses, associacions i gremis sectorials integrats a la UEI.

La UEI, compta amb un total de 19 organitzacions: associacions i gremis d’àmbit estatal, català i evidentment del Vallès Oriental.

Les empreses, a la UEI-CERCLEM reben assessorament a través dels seus diferents departaments, serveis de valor afegit i formació.

Fedcat

La UPE forma part de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, que neix amb l’objectiu de potenciar l’associacionisme en el sector on existeix un fort individualisme, pressionar per la professionalització del sector a nivell formatiu i treballar per regularitzar-lo en els aspectes legals, professionals, laboral i tot aquells que contribueixin a millorar la competitivitat del sector.