S’ha obert una nova subvenció dirigida a perruqueries i/o centres d’estètica amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat.

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ:

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Aquest ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d’altres organismes

PROGRAMA DE SUPORT A L’OBERTURA DE COMERÇOS I DE SUPORT A LA REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS

BENEFICIARIS

 • Àmbit 1,2 i 4: Els professionals autònims i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l’àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades en els mercats provisionals per motiu de reformes integrals de mercats.
 • Àmbit 3: Els professionals autònims i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Recuperació de locals buits
 • Reforma d’establiments
 • Adaptació de les portes

REQUISITS

 • Inversió mínima de 2.000,00 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros
 • Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.
La convocatòria estarà oberta fins a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023

Per a més informació, contacta’ns a través de comunicacio@uei.cat