Aquest curs de perruqueria centrat en el tall de dona tracta en profunditat les tècniques de tall per a aconseguir una especialització, reciclatge i/formació i proporciona el coneixement de les últimes tendències en el tall de cabell de dona. Aquest serà un curs teoricopràctic de 16 hores de durada i dividit en dos dies.

Aquest curs està dirigit a treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

CURS DE TALL DE DONA:

  • Dates:  13 i 20 de juny de 2022
  • Dies: Dilluns
  • Horari: De 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h

MATERIAL NECESSARI:

El material necessari l’haurà de portar l’alumne. El llistat de materials us ho farem saber més endavant.

PASSOS A SEGUIR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

PAS 1

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR ANNEX 1 TALLS DONA

PAS 2

Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 3

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

  • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

  • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
  • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

  • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
  • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
  • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 4

Enviar tota la documentació per e-mail a: formacio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.